Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului spre

518 0

Finalizarea proiectului

Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului cod SMIS 126678, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 3628/18.12.2018) a fost de 70.212.360,51 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 25.882.733,85 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 22.449.309,98 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.01.2014 până în data de 30 iunie 2021.

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea atractivității și îmbunătățirea accesibilității și a confortului de utilizare a transportului public și a mijloacelor de transport nemotorizate, astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale.

Astfel, investițiile realizate prin proiect contribuie în mod semnificativ la îmbunatățirea transportului public prin reconfigurarea a două trasee și înființarea unui nou traseu, care realizează legătura între cartierul Ostroveni situat în sudul municipiului și cartierele Nord și Goranu, fără să mai tranziteze zona centrală, aglomerată și zonele cu barieră de cale ferată, astfel că se reduc timpii de parcurs prin creșterea vitezei de deplasare, precum și creșterea frecvenței mijloacelor de transport public de călători și implicit creșterea de pasageri deserviți, astfel transportul în comun să devină o alternativă viabilă pentru locuitorii orașului. Noile rute sunt deservite de către mijloacele de transport ce au fost achiziționate prin proiect. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video (pentru creșterea gradului de siguranță al pasagerilor) oferă oportunități îmbunătățite noilor pasageri, oferind o alternativă viabilă și confortabilă utilizării autoturismelor personale.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

 1. Lungimea infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite (Km): Valoare început implementare: 0 km / Valoare final implementare: 1,009 km,
 2. Lungimea pistei de biciclete: Valoare început implementare: 17,856 km conform date PMUD la nivel de municipiu / Valoare final implementare: 18,122 km,
 3. Autobuze cu gaz comprimat: Valoare început implementare: 0 / Valoare final implementare: 7,
 4. Stații de autobuz: Valoare început implementare: 0 / Valoare final implementare: 2,
 5. Delimitarea arterelor de circulație prin spații verzi: Valoare început implementare: 0 mp / Valoare final implementare: 10.862 mp,
 6. Lungimea traseelor pietonale: Valoare început proiect: 0 m / Valoare la finalul implementarii proiectului: 1386 m.

 

Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:

 • îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport;
 • reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport;
 • asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității;
 • asigurarea unui mediu sigur pentru populație;
 • reducerea impactului infrastructurii și activităților de transport asupra mediului urban.

 

Activitățile proiectului contribuie, indirect la măsurile de protecție a diversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscului de inundații. Proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și emisiilor de poluanți. Lucrările executate prin prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt generatoare de noxe.

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *