Constantin Zărnescu, personalitate vâlceană

292 0

Constantin Zărnescu s-a născut la 24 martie 1949 în satul Zărneşti, localitatea Lăpuşata – Lădeşti, jud.Vâlcea.

A absolvit Liceul teoretic „A.I. Cuza” de lîngă  Mănăstirea Horezu şi Facultatea de filologie romanică, secţia italiană, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,promoţia 1972. De la 1 august 1972 lucrează la revista de cultură TRIBUNA, secţia beletristică şi reportaje, fiind, între anii 1977 – 1982, preşedintele Cenaclului Asociaţiei Scriitorilor Cluj, Filiala „Transilvania”. În paginile revistei şi ale almanahurilor acesteia  au debutat peste 70 de elevi şi studenţi, astăzi ei înşişi scriitori şi jurnalişti consacraţi; între anii  2005-2007  a fost redactor şef al revistei „Filarmonia”, astăzi este redactor şef al revistei „Oraşul”,care apare sub egida Fundaţiei Culturale CARPATICA; figurează în enciclopediile  „Who’s Who in the World”, Chicago, 1985, „The European Books”, Cambridge, 1993 şi Oxford, 1998, precum şi în toate dicţionarele de istoria literaturii contemporane ale Academiei Române şi ale Uniunii Scriitorilor din România).

După debutul în TRIBUNA, petrecut  în vremea studenţiei (1971), a colaborat la toate marile reviste de cultură din ţară, semnătura sa regăsindu-se şi în reviste din Franţa, Germania, SUA, Canada, Brazilia, Grecia, Israel, Suedia, Croaţia, Austria, Ungaria, Slovenia şi altele.

Scriitor de o prolificitate rar întîlnită,  gânditor profund, cu o imaginaţie debordantă, dar cu o aplecare specială către  mitic şi eroic, către faptele durabile din istoria lumii, dar şi din istoria naţională, şi-a făurit un stil inconfundabil, poate chiar o voce distinctă, adoptînd adesea tonul meditaţiei care se revelează; o voce insinuantă, provocatoare, într-o interpretare deschisă, degajată, eliberată de orice inhibiţii. Cu acest limbaj, ce excelează printr-o remarcabilă măiestrie a compoziţiei, şi-a scris, din 1974 încoace, Constantin Zărnescu  cărţile: 1974 – CLODI  PRIMUS, roman, Ed. Dacia, Premiul Uniunii Scriitorilor din România(1975); 1979 – MEDA, MIREASA LUMII, roman, Ed. Dacia; 1980 – AFORISMELE  ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, Ed. Scrisul Românesc, prefaţa Marin Sorescu;  1981 – REGINA IOCASTA, tragedie politică, Ed. Revista „Arlechin”; 1983 – QUEEN JOKASTA (LA REINE JOKASTE,   TARITA JOKASTA, KÖNIGIN JOKASTE), Ed. „Romanian Review”,VI, 1983;  1984 – TEII ÎNFLORESC PENTRU IRINA, Ed.Revista „Tribuna”; 1986 – IESIREA LA MARE, roman, Ed. Dacia; 1989 – REGINA IOCASTA, ed.a II-a; 1991 – REGINA IOCASTA (premiera absolută la Teatrul Naţional Târgu Mureş, premieră prefaţată de N. Steinhardt printr-un important eseu, publicat în revista „Vatra”:  Regina Iocasta sau frica de adevăr. Ori adevărul ca urgie şi foc purificator.

Premiul de dramaturgie al Festivalului Naţional de Teatru „I.L.Caragiale”, 7-12 noiembrie 1991, Bucureşti; 1992 – TEII ÎNFLORESC PENTRU IRINA, roman, ediţia a II-a; 1993 – SĂ NU TE LAŞI SCRIS (o nuvelă cu vechi români sudici), revista „Literatorul”, Bucureşti; 1994 – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRANCUŞI, Ed. „Fapta transilvăneană” şi „Zamolxis”, cu o prezentare de Constantin Noica; 1997 – Premiul Prefecturii Gorj pentru întreaga activitate brâncuşiologică, la propunerea decanului de vîrstă al istoricilor de artă, Barbu Brezianu; 1998 – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, Ed. „Cartimpex”, ed. A III-a revăzută şi adăugită; 2001 – BRÂNCUŞI, CIOPLITORUL ÎN DUH (antologie de texte pentru elevi şi adolescenţi, în limbile franceză şi engleză, Ed.”Sagitarius”, Iaşi, colab.brâncuşiologul  Ştefan Stăiculescu);  2001 – BRÂNCUŞI  ŞI TRANSILVANIA, Ed.”Grinta”; 2001 – BRÂNCUŞI ŞI  CIVILIZAŢIA IMAGINII, Ed.Dacia; 2002 – ZIUA ZILELOR, roman istoric despre primul război mondial şi naşterea naţiunilor libere în Europa Centrală, Ed. Dacia; 2002 – PRINCIPELE DRACULA, DOCTOR FAUSTUS ŞI MACHIAVELLI,  Ed.”Gedo”(trei viziuni renascentiste despre putere);  2002 – DRACULA ÎN CARPAŢI (operă dramatică), Ed. „Grinta”; 2003 – LA REINE JOCASTE (Regina Iocasta), premiera în franceză la Teatrul Naţional Tîrgu Mureş,  15 aprilie 2003, în sala Teatrului Naţional Cluj-Napoca ; premiera internaţională la Festivalul Teatrelor Europene de la Grenoble şi la Marele Festival de la Avignon; 2003 – ZIUA ZILELOR, roman, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, cu o postfaţă a filosofului şi scriitorului George Uscătescu;  2004 – REGINO IOKASTA, traducere în esperanto, Ed. „Fonto”, Rio de Janeiro, Brazilia;  2004 – PATIMILE LUI DRACULA, Ed. „Cartimpex” (naraţiuni universale despre Vlad Ţepeş în 20 de limbi); 2005 – REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 17-22 DECEMBRIE 1989, LA CLUJ-NAPOCA, Ed.”Eurograph”; 2005 – URMUZLAND. NARAŢIUNI URMUZIENE, ediţie oarbă, Ed.”Grinta”; 2006 – PROVERBELE ROMÂNILOR (după Iuliu Zanne, Antologie esenţială, Precuvîntare de C. Zărnescu, Ed. „Dacia”) şi PROVERBELE ROMÂNILOR, ediţie de buzunar, „Biblioteca elevului”, două volume, aceeaşi editură; 2007 – REVOLUŢIA ROMÂNĂ LA CLUJ, Ed.”Napoca Star”, ediţia a II-a revăzută şi adăugită; 2007 – CODUL OPEREI LUI BRÂNCUŞI, eseuri, Ed.Dacia; 2007 – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, ediţia a V-a revăzută şi adăugită, Ed.Dacia; 2008 – ZIUA ZILELOR (1 Decembrie 1918), roman, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed.”Grinta”; 2009 – URMUZLAND, roman, ediţie Princeps, Ed.”Grinta”(sub tipar); 2009 – REPORTAJE CA PÎINEA CALDĂ. PROZE CUMPLITE (sub tipar); 2009 – AFORISMELE ŞI TEXTELE LUI BRÂNCUŞI, ediţia a VI-a, Ed.”Scrisul românesc”, Craiova(sub tipar).

În toate cele văzute/citite de pînă acum descoperim calităţi lingvistice cu totul deosebite , adesea iluminări lirice care fac să vibreze şi cele mai îngheţate spirite, o claritate a contururilor exemplară şi rezonanţe ce se insinuează dincolo de  lecturi fugare.

 

Corina Enache

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *