DISPOZIŢIA NR. 2722 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

386 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 10.10.2022, ora 8.15, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

PRIMAR,                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                                      SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                         jurist Ion DIDOIU


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2722 DIN DATA DE 07.10.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 10.10.2022:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot V, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – Lot VI, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocul Henri Coandă, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocul de locuințe G320 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocul de locuințe 7 din municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ din strada Carol I nr.19, municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea performanței energetice în blocul de locuințe F3 din Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădiniței cu program prelungit Traian, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit nr.14 din strada Nicolae Iorga nr.20A, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 

PRIMAR,                                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                Ion DIDOIU

 

                                                                                                              

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *