Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în Municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada  12 – 18 SEPTEMBRIE 2020

298 0

INFORMARE DE PRESĂ

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 – 18 septembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

 AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Carpați, Preot Vețeleanu, Maior V. Popescu, Calea lui Traian și Buda intersecție cu Poenari.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Preot Vețeleanu și bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au început lucrările de înlocuire branșamente pe strada Splaiul Independenței – blocul 7;
  • s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea apă potabilă pe strada Alexandru Boicescu;
  • s-au continuat lucrări de extindere rețea apă potabilă pe strada Livezi;
  • s-au executat lucrări de extindere rețea apă potabilă PEHD PN 10 Dn 110 și rețea de canalizare PEHD Dn 250 pe strada Alunului;
  • s-au înlocuit 80 m rețea apă potabilă OL 133 cu țeavă PEHD PN 10 Dn 110 și s-au montat branșamente cu țeavă PEHD PN 10 Dn 50 pe strada Maior V. Popescu;
  • s-au ridicat la cotă gură de scurgere pe bulevardul Dem Rădulescu și cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian – blocul S20;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada I.L. Caragiale;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Viteazu, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Prundului, strada Maior V. Popescu – blocul P1, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Știrbei Vodă – blocul P1, bulevardul Tineretului – blocul A11/III, strada Luceafărului – blocul A16, strada Râureni nr. 275, strada Mircea Buciu, strada Libertății, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Gladiolelor – blocul C25, Aleea Panseluțelor – blocul C23, strada I. C. Brătianu – blocurile A64, A67, A69, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A50, A66, A68 și A70, strada Lucian Blaga – blocurile A31/II și A42/II, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Dacia – blocul C, Aleea Mioriței – blocul N5, strada C-tin Brâncuși – blocul M3, strada Matei Basarab – blocul 118 și bulevardul Dem Rădulescu.

17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 de apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite  11 avize de amplasament și 11 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *