Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

160 0

Comunicat de presă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea aplică măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă, ce sunt reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Legea menționată vizează măsuri de prevenire a şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia, încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice, creşterea mobilităţii forţei de muncă.

Astfel, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă se realizează prin acordarea de servicii specializate de către AJOFM Vâlcea, servicii ce constau în informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, precum și prin completarea veniturilor  salariaților, respectiv:

acordarea unei sume lunare reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj pentru persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează cu normă întreagă, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj;

acordarea primei de activare  – pentru șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării.

acordarea primei de inserție –  pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

De asemenea, în vederea stimularea mobilităţii forţei de muncă pe piața internă, persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul/reşedinţa, respectiv persoanele care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul/reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de mobilitate (primă de încadrare sau primă de instalare), respectiv de o primă de relocare, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenționarea locurilor de muncă,(angajatorii primesc o sumă de de 2250 lei pe luna pentru fiecare persoană angajata pe o perioada de 12 /18 luni,dupa caz în condițiile prevăzute de lege), dacă aceștia aganjează șomeri din categoriile defavorizate, cum ar fi: absolvenţii unor instituţii de învăţământ, inclusiv absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16 şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu sunt angajați, nu sunt în sistemul de educație sau formare profesională), tineri cu risc de marginalizare socială, persoane cu dizabilități și şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

În plus, alte două acte normative, respectiv Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, crează facilitați pentru accesarea pieței muncii pentru persoanele interesate să dobândească o calificare sau să se recalifice, respectiv pentru absolvenții de studii superioare, prin asigurarea unei mai bune tranziții de la sistemul de educație la piața muncii. Angajatorii sunt stimulați financiar în ambele situații.

În ceea ce privește ucenicia la locul de muncă, aceasta se adresează persoanelor cu vârsta de peste 16 ani pentru dobândirea de competenţe corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3 şi 4. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj.

Referitor la stagii în baza Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale, iar angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază, de asemenea, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj.

O altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă constă în subvenţia acordată angajatorilor de inserție pentru angajarea tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin acordarea lunară a unei sume egală cu salariul de bază stabilit la data angajării dar nu mai  mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, ulterior expirării contractului de solidaritate, angajatorul beneficiază lunar de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat, dar nu mai mult de 2 ani.  

Stimularea încadrării elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor prevăzută de Legea nr. 72/2007.  Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, , pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

In cazul programului de internship (Legea nr. 176/ 2018), ce se desfășoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestuia și a regulamentelor interne aplicabile, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot vizualiza ofertele accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de facebook a instituței “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

Comunicare- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea

Articole asemănătoare

Petrache Poenaru

Postat de - 11 ianuarie, 2022 0
FacebookTwitterPetrache Poenaru a fost un aprig susţinător al Revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, însă înfrângerea acesteia l-a…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *